СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ


В процесі проходження обов’язкової сертифікації встановлюється відповідність параметрів товару або продукції вимогам державних нормативних документів, встановлених українськими законодавчими актами і/або запитами нормативних паперів, що містяться в “Перелік продукції, що підлягає обов’ язковій сертифікації в Україні”, затверджений відповіднимнаказом Держспоживстандарту України 01.02.2005 № 28 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 під номером 466/10746

Найчастіше це вимоги безпеки. Для багатьох видів товарів і продукції має бути оформлений Санітарно-епідеміологічний висновок українського хв. охорона здоров’я і висновок експертів, необхідний для оформлення Дозволу експлуатації якій-небудь продукції в Україні. У переліку товарів і продукції вказані коды ТН ВЕД і список нормативних документів, підтвердження.

Відповідно, продукції цього Переліку необхідно пред’являти сертифікат УкрСЕПРО під час розмитнення. У відсутності сертифікату УкрСЕПРО митне оформлення робитися не буде.

Сертифікат відповідності
Сертифікат відповідності

Порядок виконання сертифікації продукції відповідно до взятої до розгляду моделі (схемою) в загальному вигляді передбачає наступні дії:

 • подання в органи, що займаються сертифікацією, уповноважені на діяльність в УкрСЕПРО Держспоживстандартом України, заяви відносно сертифікації продукції;
 • подання необхідної документації для проведення сертифікації, що додається до заяви згідно зі списком документів;
 • розгляд в спеціальних органах, що займаються сертифікацією, заяви на проведення сертифікації продукції і проведення аналізу представленої документації;
 • відповідне ухвалення рішення за заявою з наявністю схеми або моделі сертифікації;
 • для продукції, що проходить сертифікацію і випускається серійно, необхідно пройти вивчення виробництва / або атестацію цього виробництва і/або сертифікаційну оцінку системи нагляду за якістю виробництва;
 • відбір і вивчення зразків продукції, що випускається, призначених для проведення передбачених випробувань по сертифікації в спеціальній випробувальній лабораторії або центрі (ІЛ), встановлених Національним агентством, що займається акредитацією;
 • проведення спеціальних сертифікаційних випробувань, представлених зразків продукції;
 • аналіз кінцевих результатів і винесення ухвали відносно можливості видачі відповідного сертифікату;
 • занесення продукції, яка пройшла необхідну сертифікацію, в реєстр Системи УкрСЕПРО, подальшу видачу відповідного сертифікату, укладення спеціального договору відносно використання згаданого (ліцензійного);
 • відповідний технічний нагляд за продукцією, що пройшла сертифікацію;
 • інформацію згідно робіт по проведенню сертифікації продукції;
 • виписка Свідоцтва про затвердження документів відповідності іноземних органів.