РОЗРОБКА ТА РЕЄСТРАЦІЯ ТУ


Технічні умови є набором обов’язкової документації, що встановлює необхідні технічні вимоги вироблюваної продукції і товарів, а також процесів і послуг, що надаються.

Технічні умови бувають виписані на окремі види послуг або товарів, так і їх комплекс. Проте у такому разі йтися буде вже про технічні умови групового типу.

Українське законодавство визначає різні види ТУ:
IMG_2047

 • окремий стандарт;
 • частина стандарту;
 • самостійні документи.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ, ЇХ ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ

Технічні умови регламентують велике число параметрів товарів, процесів і послуг. Це можуть бути характеристики експлуатації, властивості, комплектності, розміри і інші показники якості.

Перелік необхідних документів для створення ТУ України:

 • повні реквізити організації-виробника послуг, товарів, процесів : довідки про внесення підприємства в ЕГРПО України, а також договори про оренду, банківські реквізити, а також ідентифікаційний номер платника податків і номер платника ПДВ;
 • повний опис продукції, що розробляється, для якої оформляються технічні умови;
 • увесь перелік матеріалів і сировини, використаних для виготовлення, а також санітарно-епідеміологічний висновок, зареєстрований для них;
 • необхідні ветеринарні свідоцтва, прийняті для харчової продукції, і санітарні інструкції;
 • при необхідності інша документація.

Для внесення змін або реєстрації в технічні умови треба представити такий пакет документів :

 • ТУ /або зміни до технічних умов (копії і оригінал);
 • супровідний лист;
 • копії свідчень, про внесення в ЕГРПО і об реєстрації довідки України, договори оренди, а також ИНН і номер платника ПДВ; потрібна копія санітарно-епідеміологічного висновку (посилання на розділ СЭЗ), технічні умови для узгодження;
 • карта товару з каталогу (послуги, процесу і ін.);
 • для іноземних компаній копія ліцензії на застосування ТУ України.

Технічні умови поступають в розробку після затвердження переліку робіт і отримання усього пакету документів.