МЕТРОЛОГІЯ


Одним з основних напрямів нашої діяльності є метрологія. Адже через забезпечення єдності і достовірності вимірів метрологія є необхідною передумовою виробництва якісної і безпечної продукції, захисту життя і здоров’я громадян, охорони довкілля, обліку матеріальних і енергетичних ресурсів, торгово-комерційних операцій.

Законодавчою основою в області метрології є Закон України “Про метрологію і метрологічну діяльність”, керуючись яким метрологічний центр проводить:

 • перевірку засобів вимірювальної техніки (СИТ);
 • державні контрольні випробування СИТ;
 • державна метрологічна атестація СИТ;
 • атестацію вимірювальних лабораторій на проведення вимірів в сфері і/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
 • калібрування СИТ;
 • виміри в сфері і/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
 • узгодженні “Переліків СИТ, що знаходяться в експлуатації і підлягають перевірці”;
 • експертизу відповідності СИТ, які ввозяться на територію України;
 • атестацію випробувального і допоміжного устаткування;
 • метрологічну експертизу документації;
 • облік суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з виробництвом, ремонтом, продажем і видачею на прокат СИТ;
 • узгодження положень метрологічних служб підприємств регіону;
 • визначення приналежності технічних засобів до СИТ.

З метою координації робіт, повязаних із забезпеченням единої системи вимірювань, виконання контролю в метрологічних підрозділах, застосонавана та сертифікована система управління якістю у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.